BASES CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR DEL CARMEL 2024

La Comissió de Festa Major del Carmel, ha aprovat en data 5 de Febrer de 2024, les següents bases que regiran en el Cartell de la Festa Major del Carmel.


BASES
Presentació
El cartell ha de ser inèdit i al dors ha de constar el títol de l’obra.
Ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat, identificat exclusivament amb el títol de I ‘obra ‘interior hi figurarà el full adjunt on s’especifiqui el nom, cognoms, edat, adreça, telèfon i correu electrònic.
En cas que l’autor o autora sigui menor d’edat s’haurà d’emplenar l’autorització paterna/materna per a ser admès al concurs.
S’ha de presentar en format digital amb un fitxer editable i amb pdf.


Termini de lliurament
Finalitzarà el dia 2 de maig de 2024 és podrà presentar a:
Centre Cívic del Carmel. Santuari 27.
Espai Jove BocaNord. C/agudells 37-45
Casal de barri La Barraca del Carmel. C/Llobregos 107
Es pot lliurar per correu Electronic al mail info@elcarmel.org amb un el títol de I ‘obra, el nom, cognoms, edat, adreça, telèfon i correu electrònic.


Format:
A4 (21X29,7cm) A color. Format vertical


Al cartell ha de figurar:
Festa Major del Carmel 2024 Del 5 al 14 de juliol del 2024
Organitza: Comissió de la Festa Major del Carmel
Al peu s’ha de reservar un espai per als diferents logos
Les reproduccions dels cartells seran diverses (tant en paper com digitals) i algunes d ‘elles poden ser a blanc i negre o les que determini la Comissió.


Jurat
Els membres de la Comissió de Festa Major del Carmel.


Premi al guanyador del concurs
150€ en metàl·lic
En cas que el guanyador sigui menor d’edat el premi s’entregarà a la mare, pare o tutors-es del guanyador.


Lliurament dels premis
Els premis es lliuraran el dia 13 de Juliol al entremig del ball o acte alternatiu.


Altres
Si hi ha disponibilitat I nombre suficient, les obres seran exposades durant la durada de la festa major al Centre Cívic del Carmel. Les obres no premiades es retornaran, si I ‘interessat les reclama, la setmana següent d’acabar la Festa Major al Centre Cívic del Carmel.
La participació comporta la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol cas no previst serà resolt per la Comissió de Festa Major del Carmel
La Comissió de Festa Major del Carmel es quedarà en propietat el disseny i el cartel!. El cartel! presentat no pot anar signat pels autors o autores.
Per tal d’adaptar-lo a la seva difusió, la Comissió de Festa Major podrà modificar el tamany si és necessari. Poden haver-ho esmenes de part de la Comissió de festes per petites modificacions per fer més clar el cartell.
El guanyador/a accepta que les imatges preses durant !’entrega del premi aparegui a les xarxes socials i web que gestiona la Comissió de Festa Major del Carmel, així com l’aparició del seu nom al programa de Festa Major.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.